Zeměpis

GEOGRAFIE - “geografie jako věda“

23. září 2010 v 14:43
GEOGRAFIE = slovo řeckého původu, a česky znamená zeměpis
- je jednou z nejstarších věd
- a shromažďuje poznatky o Zemi, o jejím tvaru, postavení ve vesmíru, obyvatelstvu, zemědělství, biotě … atd.


OBJEKT STUDIA GEOGRAFIE
                - zemské těleso se skládá z vrstev, které se označují jako GEOSFÉRY
                - pevné těleso se skládá ze:
                                           a, zemského jádra
                                           b, zemského pláště
                                           c, zemské kůry


• GEOGRAFIE STUDUJE •
                               LITOSFÉRA - zemská kůra + část svrchního pláště
                               ATMOSFÉRA - plynný obal Země (; kyslík 21%; )
                               HYDROSFÉRA - vodní obal Země
                               PEDOSFÉRA - půdní obal Země
                               BIOSFÉRA - živý obal Země


• ČLENĚNÍ GEOGRAFIE
        - FYZICKOGEOGRAFICKÁ SFÉRA
                  - zahrnuje speciální obory
                               PEDOGEOGRAFIE
                               BIOGEOGRAFIE
                               HYDROGEOLOGIE
                               KLIMATOLOGIE

        -SOCIOEKONOMICKÁ SFÉRA
                              GEOGRAFIE OBYVATELSTVA
                              GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ
 
 

Reklama