ZAM

PLASTY

29. září 2010 v 19:00
- základní surovinou pro výrobu je ropa
- podle tepelných vlastností se plasty dělí na:
                             1, TERMOPLASTY (-působením tepla se stávají tvárnými)
                             2, REAKTOPLASTY (-působením tepla se vytvrzují, a v tomto stavu zůstávají)


TERMOPLASTY
   - POLYVINYLCHLORIN (PVC) - používá se k výrobě (tvrzený) potrubí, instalačního materiálu
                                               a (měkčený) podlahové krytiny …atd.

   - POLY-ETYLEN (PE) - odolává chemikáliím, používá se na výrobu nádob, potrubí, v 
                                   chemickém a potravinářském průmyslu

   - POLYPROPYLEN (PP) - používá se na výrobu trubek pro horkou vodu, a k...pytlů

   - POLYSTIREN (PS) - použití jako izolační materiál a na výrobu elektro-instalačních součástí

   - POLYAMID (PA) - používá se na výrobu ozubených kol, rukojetí el. Nástrojů …aj

   - ORGANICKÉ SKLO - používá se na ochranné kryty a štíty
REAKTOPLASTY
                - EPOXIDY - používají se na výrobu skelných laminátů, lepidel, tištěné(?) obvody
                                  v elektrotechnice …atd.

                - POLYESTERY - používají se při zpracování skelných vláken, laminátu,… atd.

                - POLYURETANY - bezpečnostní obložení v automobilech

                - FENOLFORMALDEHYDY - použití při výrobě bakelitu (př. vypínače), umakartu,
                                                     elektrosoučástek

Nekovové materiály

29. září 2010 v 18:44
TECHNICKÁ PRYŽ - použití v automobilovém průmyslu (pneumatiky, dopravní pásy, hadice,…)

TECHNICKÁ KŮŽE - na výrobu řemesel, těsnění, membrán, koženého spotřebního zboží …

TECHNICKÉ TEXTILIE
- základní suroviny jsou rostlinná vlákna, vlákna živočišná, vlákna syntetická
- POUŽITÍ: plachty, síta, pytle, popruhy, řemeny, hadice,…

DŘEVO - využití: stavební průmysl

TECHNICKÉ SKLO - nejvíce skla se spotřebuje při výrobě tabulového skla a potrubí

TECHNICKÁ KERAMIKA
- Technický Porcelán (spotřební výrobky - vany, umyvadla…)
- Technická Keramika (vany pro technický průmysl)
- Tavený Čedič (nádrže, potrubí,… atd)

PAPÍR - používá se při výrobě těsnění, izolací a izolačních desek

Kovové NEželezné materiály

29. září 2010 v 18:35
- podle vlastností se dělí na:
                1. LEHKÉ (hliník, hořčík, titan …)
                2. TĚŽKÉ (olovo, cín, měď, zinek …)
                (… NÍZKOTAVITELNÉ (cín, olovo)
                     RADIOAKTIVNÍ (Uran, Plutonium)
                     VZÁCNÉ KOVY (zlato, stříbro) …)

_____________ __ _
HLINÍK (Al)
                - je ze všech kovů nejrozšířenější (8% v zemském povrchu)
                - výroba - pouze z bauxitu
                - VLASTNOSTI:
                               - vysoká tepelná a elektrická vodivost
                               - malá hustota
                               - uspokojivá odolnost proti korozi …
                - POUŽITÍ:
                               - elektrotechnika (př. vodiče)
                               - při výrobě dopravních prostředků
                               - ve stavebnictví
                               - chemický průmysl; potravinářský průmysl (př. víčka od kelímků s jogurty)
                - SLITINY:
                               - DURAL -> pro výrobu letadel, automobilů … atd.

_____________ __ _
MĚĎ (Cu)
- vyrábí se reakcí rud (nejčastěji sulfidů)
- VLASTNOSTI:
                - vysoká tepelná a elektrická vodivost (př. vodiče)
                - dobrá odolnost proti korozi (př. okapy)
- POUŽITÍ:
                - elektrotechnický průmysl
                ((- potravinářský průmysl ->> slivovice))
- SLITINY:
                - BRONZ -> (slitina mědi a cínu) používá se v chemickém a papírenském
                                   průmyslu, na ložiskové pánve … atd.
                - MOSAZ -> (slitina mědi a zinku) používá se na instalační materiály

_____________ __ _
OLOVO (Pb)
- výroba z rud (galenit)
- VLASTNOSTI:
                - je měkké a tvárné
                - značná odolnost proti korozi
- POUŽITÍ:
                - 50% olova, které se vyrobí -> na desky AKUMULÁTORŮ (do aut)
                - v chemickém průmyslu (olovo odolává kyselinám)
                - ochrana proti rentgenovému záření ("deska pod zlomeninou")
- SLITINY:
                - LITEŘINA -> používala se na lití písem v tiskárnách

_____________ __ _
CÍN (Sn)
- z cínových rud (cínovec)
- VLASTNOSTI:
                - odolný na vzduchu
                - dobře slévatelný a tvárný
                - za studena válcovatelný (staniol)
- POUŽITÍ:
                - při výrobě slitin (bronz,…)
                - elektrotechnika

Konstrukční a Stavební Materiály

29. září 2010 v 18:08
- TECHNICKÉ MATERIÁLY dělíme na:
              
               • KONSTRUKČNÍ
                              - používají se k výrobě jednotlivých součástí a zařízení (ocel, dřevo,
                                plasty, izolační materiály
               • PROVOZNÍ
                              - jsou nezbytné pro provoz strojů a zařízení


- ŽELEZNÉ KOVY - patří mezi ně ty, které obsahují Fe
              -> surové železo - východní surovinou je železná ruda
                                             • MAGNETOVEC: 40-70% Fe (= nejkvalitnější železná ruda)
                                             • KREVEL: 40-65% Fe
                                             • HNĚDĚL: 25-45% Fe
  -> upravená železná ruda se taví ve VYSOKÝCH PECÍCH
   - palivo - hutnický koks (lid. kokain)
   - při tavení se přidávají struskotvorné přísady (vápenec) -> vážou na sebe nežádoucí
     přísady z železné rudy a koksu
- PRODUKTY VYSOKÉ PECE

               • SUROVÉ ŽELEZO
                            - je velmi křehké, obsahuje 3-4% C (uhlíku) -> nutné další zpracování
               • VYSOKOPECNÍ STRUSKA
                            - používá se na výrobu cementu, cihel, dlažebních kostek ...
               • VYSOKOPECNÍ PLYN
                            - používá se jako palivo pro ohřev ve vysokých pecích


- žel. Ruda -> ocel - principem výroby je snižování obsahu uhlíku na max. 2% tzv.
                                ZKUJMOVÁNÍM -> ocel se po té odlévá do kokil, ve kterých ztuhne 
                                na tzv. INGOTY, ty se potom zpracovávají na plechy, profily,
                                tyčovou ocel… atd.
               
                 -> litina - vyrábí se ze surového železa a ocelového odpadu, litina má
                                obsah uhlíku (C) 2-4%, tím pádem je křehčí než ocel, ale je tvrdší
                                               Dělí se na:  • ŠEDÁ - topná tělesa a ozubená kola
                                                                  • TVÁRNÁ - klikové řídele, a ložiskové skříně

Význam Zemědělské Techniky - základní pojmy

29. září 2010 v 16:58
ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA
               - jsou to zemědělské stroje a zařízení, včetně staveb pro daný výrobní proces

MECHANIZACE
               - je náhrada ruční nebo potažní práce, prací strojů

MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY
              - jsou to prostředky určené k mechanizaci nebo automatizaci zemědělské výroby
                (např. stroje - pluhy, kombainy,...; zařízení - krmné linky,...; nářadí)

NÁŘADÍ
               - jednoduchý mechanizační prostředek k vykonávání určité činnosti )hrabě, lopata ...)

• PLÁN UČIVA -> Základy Mechanizace •

29. září 2010 v 16:50
___________________________________________________


               - Železné Kovy
                              - Kovové neželezné materiály
               - Nekovové materiály
               - Plasty
               - Stavební Materiál

2, ZÁKLADY TECHNICKÉHO KRESLENÍ
               - druhy čar; měřítko
               - pravoúhlé promítání
               - řezy a průřezy
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

___________________________________________________
 
 

Reklama