Systematická Biologie

TŘÍDA: Jednoděložné

12. ledna 2011 v 23:11
- hlavně byliny
- hlavní kořen je nahrazen svazčitými
- listová žilnatina souběžná nebo rovnoběžná
- květy trojčetné
souběžná žilnatina
rovnoběžná žilnatinakřivatec žlutý

čeleď: LILIOVITÉ

- vytrvalé bliny s oddenky  nebo cibulemi
- plod bobule nebo tobolka
    • konvalinka vonná
        - hrozen bílých kvítků
    • křivatec žlutý
        - 3 kopinaté listy
   - zahradní rostliny
              • tulipán
              • ocún
              • lilie
              • hyacint
    - zelenina
              • česnek cibule
              • česnek kuchyňský
              • česnek pažitka
             

čeleď: AMARYLKOVITÉ

    • sněženka podsněžník
    • bledule jarní


čeleď: LIPNICOVITÉ

- hlavně byliny, stonky - stébla - duté
- listy čárkovité
- květenství klas neo lata
- listy pochvaté se souběžnou žilnatinou
- na rozhraní pochvy a čepele je blanitý jazýček
- na bázi čepele jsou ouška
- plodem je obilka
   - obilniny
    • žito seté
    • pšenice obecná
    • ječmen setý
    • rýže setá
    • kukuřice setá
   - trávy luční
    • Jílek vytrvalý
    • pýr plazivý
    • psárka luční (slepička)
    • bojínek luční (rákos)
    • srha říznačka (laločnatá)
    • ovsík vyvýšený
    • lipnice luční

KRYTOSEMENNÉ - čeleď: Hvězdnicovité

12. ledna 2011 v 22:43

čeleď: HVĚZDNICOVITÉ

- byliny nebo dřeviny
- mléčnice
- květenství úbor
- plod nažka

rmen smrdutý
1. PODČELEĎ: HVĚZDNICOVITÉ
    - bylin bez mléčnic
    • slunečnice roční
        - 1 květ
        - drsné listy
    • heřmánek pravý
        - kuželovité květenství, lůýko je duté
        - léčivka
    • rmen smrdutý
        - květní lůžko plné
    • kopretina bílá
    • sedmikráska chudobka
        - listová růžice
    • řebříček obecný
   • chrpa polní (pzn. modrá barva roztřep. květu)
    • bodlák obecný
        - nachové kvítky
    • pcháč oset
pcháč oset

PODČELEĎ: ČEKANKOVITÉ
    - vyvinuty mléčnice
    • čekanka obecná (pzn. nepleť s chrpou polní)
    • smetanka lékařská
       - přízemní růžice kracovitých listů
       - žluté úbory

KRYTOSEMENNÉ - čeleď: Lilkovité, Krtičníkovité

12. ledna 2011 v 22:19

čeleď: LILKOVITÉ

- většinou byliny
- květy oboupohlavné
- pětičetné
- C a K srostlé
- G(2) plod bobule nebo tobolka
- obsahují jedovaté alkanoidy (nízké koncentrace)

    • lilek brambor (btw. stonková hlíza)
    • rajče jedlé
    • paprika roční
    • petunie
        - pěstuje se pro okrasu
        - jednoletá
    • mochyně židovská třešeň
        - nafouklé oranžové kalichy
    • rulík zlomocný
        - jedovatý
        - na pasekách ul esa
        - alkanoidy využívané v lékařství


černýš (?)

čeleď: KRTIČNÍKOVITÉ

- většinou byliny
- listy střídavé nebo vstřícné
- C i K jsou srostlé
- plodem je nejčastěji tobolka
- objevuje se poloparazitismus
    -> zelené rostliny jsou napojen na kořeny jiných - např. černýš
    • divizna hustokvětá
- stálá bylina
divizna hustokvětá
    • rozrazil rezekvítek
- lodyhy jsou dvouřaděchlupaté
- louky pastviny
rozrazil rezekvítek
    • náprstník červený
- u nás zdomácněl
- v lesích či světlinách
náprstník červěný

    • hledík větší
hledík větší

x

KRYTOSEMENNÉ - čeleď: Miříkovité, Mořenovité

12. ledna 2011 v 21:45
složený okolík

čeleď: MIŘÍKOVITÉ

- byliny s rýhovanými lodyhami
- listy členěné
- bílé kvítky se skládají do složených okolíků (okolík z okolíků)
- oboupohlavný K5 C5 A5 G(2)
- plodem je poltivá dvounažka
dvounažka
    • kmín luční
kmín luční
kmín luční
    • fenykl obecný
fenykl obecný
fenykl obecný
    • mrkev setá
    • petržel kadeřavá
    • celer   • kerblík lesní
kerblík lesní

    • kopr vonný
kopr vonný
    • bršlice kozí noha
bršlice kozí noha

JEDOVATÉ !
    • bolševník velkolepý
- až 3m
- ekzémy
- invazivní
bolševník velkolepý

    • bolehlav plamatý
bolehlav plamatýsvízel přítula

čeleď: Mořenovité

- byliny

- lodyha i dvounažky jsou prorostlé háčkovitými osténky
- přichycují se na srst

    • Svízel přítula
    • Mařinka vonná
        - je hojná v lesích
        - nemá háčky
mařinka vonná

KRYTOSEMENNÉ - čeleď: Růžovité, Bobovité

12. ledna 2011 v 18:18

čeleď: RŮŽOVITÉ

- byliny, keře i stromy
- květy jsou oboupohlavné, pětičetné
- rozlišené obaly (koruna a kalich)
- plody - měchýřek, nažky, peckovice a malvice

- Čeleď: Růžovité dělíme na následující podčeledi
            1, tavolníkovité
            2, růžovité
            3, slivoňovité
            4, jabloňovité


1. PODČELEĎ: TAVOLNÍKOVITÉ
    - dřeviny
    - plody jsou měchýřky
    - hlavně tropy

čeleď: tavolníkovité
čeleď: tavolníkovité


2. PODČELEĎ: RŮŽOVÉ
Růže šípková
   • Růže Šípková
        - má listy lichozpeřené
        - šípek je souplodí nažek
        - je hojná na mezích
        - plod - zdužnatělá šešule


    • Ostružiník - jsou hojné v lesích; souplodí peckoviček
    • Jahodník - souplodí nažek; 3četné listy a 5četné květy
    • Mochna HusíMochna Husí


3. PODČELEĎ: SLIVOŇOVITÉ
    • švestka
    • třešeň
    • broskvoň


4. PODČELEĎ: JABLOŇOVITÉ
    • hrušeň
    • jeřáb obecný - podhůří a hory podél cest


čeleď: BOBOVITÉ

lékořice lysá
- stromy, keře i byliny
- Obp., soum., K(5) C5 A(9) + 1 nebo 10 G(1)
- koruna se skládá z pavézy, dvou volných křídel a dvou lístků srostlých člunek
- tyčinky jsou dvoubratré
- plodem je lusk
    • sója luštinatá
    • hrách setý - listy sudozpeřené s úponky
    • čočka kuchyňská
    • podzemnice olejná (arašídy)
    • lékořice lysá ->

Mechorosty & Kapraďorosty

11. října 2010 v 15:11
Oddělení: MECHOROSTY
   - Typická rodozměna - střídání pohlavní a nepohlavní generace
        • Pohlavní generace - GAMETOFYT
        • Nepohlavní generace - SPOROFYT
SPOROFYT + GAMETOFYT
GAMETOFYT - vytváří lupenitý prvoklíček
SPOROFYT - noha, štět, tobolka

 - Z prvoklíčku vyklíčí samčí nebo samičí rostlinka s 2 typy pohlavních orgánů:
           • samčí PELATKY- obsahují dvoubičíkaté spermatozoidy
           • samičí ZÁRODEČNÍK - s 1 buňkou vaječnou
    <- Po splynutí diploidní zygota -> vyvíjí se sporofyt (noha, štět, tobolka - výtrusy) ->
        -> Výtrusy po vyklíčení tvoří gametofyt

xXx
 
 

Reklama