Fyzika

-2- Fyzikální veličiny

9. září 2010 v 14:26
- fyzika zkoumá ... ↓↑


HMOTA

látka
(pevná, kapalná,plynná)

pole
(gravitační, elektrické, magnetické ...)
tělesa
FYZIKÁLNÍ VELIČINY
- takové vlastnosti látek, těles, polí, které se dají porovnávat, měřit, vypočítat.


MEZINÁRODNÍ SYSTÉM JEDNOTEK:
- tento systém obsahuje 7 základních jednotek

VELIČINA
ZNAČKA
JEDNOTKA
+ ZNAČKA
délka
d; l ...
metr
m
hmotnost
m
kilogram
kg
čas
t
sekunda
s
teplota
t (;T)
°C; kelvin
K
el. proud
I
ampér
A
látkové
množství
n
mol
mol
svítivost
I
kandela
cd
.
 
 

Reklama