CJL

Starověká Literatura

23. září 2010 v 14:03
• ORIENTÁLNÍ LITERATURY
                - V povodí velkých asijských řek Eufrat a Tigris (Indu, Gangy, Brahmaputra, čínských                   veletoků, dolního toku Nilu), vznikly už ve 4-3. tisíciletí př.n.l. rozsáhlé státní celky s
                  vyspělou kulturou
                - na území dnešního Iráku (Mezopotámie) se rozvinulo SUMERSKÉ PÍSEMNICTVÍ
                  (klínové písmo)
                - nejstarší kniha: Epos o Gilgamešovi
                               - hrdina prožívá různá dobrodružství při své cestě za nesmrtelností ->                                  Poznání tajemství života a smrti
                               - některé epizody se odtud dostaly do Bible, a to:
                                                            •  Popis stvoření světa a člověka
                                                            •  Pověst o potopě

EPOS = je rozsáhlá báseň vypravující o významných událostech historii národa nebo o slavných činech národních hrdinů; do děje zasahují bohové a jiné nadpřirozené bytosti


• STAROEGYPTSKÁ LITERATURA
                - 4. tis př. n. l.
                - hieroglyfické písmo
                - psali na PAPYRUS, zdi
                - třtinové pero
                - z pol. 2. tis. př. n. l. pochází životopis egypťana Sinuheta, který byl správce a lékař
                   faraona
                - "Knihy Mrtvých" = rady mrtvým; byly na svitcích papyru a dávaly se do rakve
                   mrtvým (náboženské kultovní texty)


INDICKÁ LITERATURA
                - 2. tis. př. n. l.
                - základ staroindického písemnictví tvoří védy <- Indové v nich velebili své bohy                   (zosobnění přírody, jevy); představy o světě a vesmíru

Úvod do Studia Literatury

14. září 2010 v 18:50

- LITERATURA (z lat. litera = písmo)
   - je souhrn písemně zachycených uměleckých děl
   - nejdříve chápeme viděných a slyšených vět a teprve potom se v naší představě ztvárňují obrazy
   - ZÁKLADNÍM STAVEBNÍM PRVKEM je SLOVO
   - ÚSTNÍ LIDOVÁ SLOVESNOST - lidé si vykládali příběhy, zaznamenány byly až později
          - ZNAKY  • KOLEKTIVNOST
                        • ÚSTNÍ TRADOVÁNÍ
                        • VARIATIKA

- LITERÁRNÍ VĚDA - o krásné literatuře
                        1 - Literární Historie - o vývoji literatury (jak šla časem)
                        2 - Literární Kritika - rozebírá a hodnotí obsah a umělcké prostředky
                        3 - Literární Teorie - věda o literatuře , o podstatě literatury, o jejich
                                                      druzích, rozborů a společenském významu
                      
- KNIHOVNY - veřejné & soukromé
 
 

Reklama