BiO

Nervová soustava

28. března 2011 v 19:06
- zajišťuje souhru a spojení mezi tkáněmi a orgány v těle

VÝVOJ NERVOVÉ SOUSTAVY
1. ROZPTÝLENÁ NS - u žahavců tvoří síť nervových buněk (př. nezmar)
2. GANGLIOVÁ NS - vytváří se tzv. ganglium - zauzlina - shluk neuronů v přední části těla
3. ZEBŘÍČKOVITÁ NS - žížala, hřbetní a břišní nervový pruh v každém článku jsou spojeny příčnými spojkami
4. TRUBICOVITÁ NS - u obratlovců
--> a, CNS - centrální nervová soustava (mozek, mícha)
--> b, PNS - periferní nervová soustava (obvodné nervy, spojují tělo s CNS


- podstatou činnosti NS je REFLEX (reflex = odpověď organismu na podráždění
REFLEXNÍ OBLOUK
• receptor (čidlo) ---> dostředivé dráhy (nervy) ---> CNS (mícha, mozek) ---> odstředivé dráhy ---> výkonný orgán

TYPY REFLEXŮ
1, NEPODMÍNĚNÉ -> vrozené (obraný, sací, dýchací, zornicový
2, PODMÍNĚNÉ -> naučené, získané
--> viz. PAVLOVŮV REFLEX se psy - časem vyhasínají


MOZEK

- mozek a mícha jsou kryté třemi obaly:
1, TVRDÁ PLENA - přiléhá těsně k lebečním kostem
2, PAVUČNICE - pod tvrdou plenou
3, OMOZEČNICE - těsně na povrchu mozku + míchy; obsahují cévy


- jsou uložena životně důležitá centra:
--> • centrum dýchací a kardiovaskulární
--> • centrum reflexů -> polykání, slinění
--> • obrané reflexy -> kašlání, kýchání, zvracení


- důležité senzomotorické centrum
- koordinuje motorickou aktivitu a udržování polohy ve stoje -> alkohol


- u savců je vytváří "čtverohrbolí"
- více významný u nižších obratlovců
- zabezpečuje pohybovou souhru očí
- zprostředkuje pohyb hlavy za zdrojem zvuku


- je tvořen párovitým útvarem - TALAMUS a nepárovým - HYPOTALAMUS
1, TALAMUS
--> pocit vlastního já
--> uskutečňuje hlubší integrace smyslových informací
2, HYPOTALAMUS
--> nejvyšší centrum, které řídí činnost vnitřních orgánů
--> integruje funkce DS, CS, TS, RS i tělesnou teplotu
--> spojení hypotalamu s hypofýzou - úzká spolupráce NS a humorální = řízení tělesných FCÍ


- největší část, je rozdělen na pravou a levou polovinu (hemisféru) => pravák využívá levou hemisféru a levák pravou hemisféru
- na povrchu hemisfér - mozková kůra
- pod mozkovou kůrou - bazální ganglia
- mozková kůra je sídlem myšlení, lidské vědomí [lidé mají mozkovou kůru, a tím se liší <- jde vidět že jsme inteligentní xDD]
- bazální ganglia - centrem pohybové aktivity
- limbický systém - instinktivní a emocionální chování + paměť

Pohlavní soustava

28. března 2011 v 17:58
- funkce - reprodukce organismů a tím zachování živočišného druhu
- pro pro inviduální život jedince není nezbytečně nutná
- stavba orgánů je u obou pohlaví odlišná

1, POHLAVNÍ ŽLÁZY
- vaječníky, varlata
a, vaječníky (ovaria)
- jsou uloženy v pánevní dutině a mají velikost (člověk) vlašského ořechu
- plní dvě základná funkce:
• Produkují zralá vajíčka
• Syntetizují a uvolňují pohlavní hormony
VÝVOJ VAJÍČEK (oogeneze) - již při narození obsahují vaječníky asi 400tis. zárodků vajíček, v průběhu života dozrává cca 400 vajíček
POHLAVNÍ HORMONY ŽENY - jsou progesteron a estrogen (nejvýznamější z nich je estradiol), v malém množství se zde nachází i mužské pohl. hormony (testosteron)
FCE POHL. HORMONŮ
--> ovlivňují růst a vývoj pohl orgánů a mléčných žláz
--> připravují ženu na těhotenství
--> navozují typické chování ženy

b, varlata
- zakládají se v dutině břišní. po porodu většinou sestoupí z dutiny břišní až do šourku (asi v 1% z případů nesestoupí)
FCE VARLAT - produkce spermií; syntéza a uvolňování pohl. hormonů (vývoj spermií => spermatogeneze)
SPERMIE
-> při spermatogenezi vznikají meiózou 4 haploidní spermie
-> zraní spermie (74-75 dní) vyžaduje teplotu přibližně o 4°C nižší


2, POHLAVNÍ VÝVODY
- FCE - odvod pohl. buněk gonád
- často splývá s vývody vylučovací - urogenitální soustava (kloaka)
- samčí vývod - CHÁMOVOD
- samičí vývod - VEJCOVOD

VEJCOVODY
- tvarem připomínají prohnutou nálevku s rozštěpeným okrajem, který přiléhá k vaječníku a ústí do dělohy
FCE VEJCOVODŮ - zachytit vajíčko z vaječníků a transportovat do dělohy, ve vejcovodu dochází nejčastěji k oplození vajíčka
CHÁMOVOD - je asi 40 cm flouhá trubice. je to vývod, který spojuje nadvarle s močovou trubicí. Ústí v oblasti prostaty pod močovým měchýřem


3, DĚLOHA
- dutý silnostěnný orgán tvaru kužele, tvořen hladkou svalovinou. V děloze dochází k zachycení rozrýhovaného vajíčka a vývoji v zárodek (embryo) a plod


4, KOPULAČNÍ ORGÁNY
- penis, pochva
GAMETY
--> vajíčko - samičí gameta; nepohyblivá
--> spermie - samčí gameta; má bičík••• SEKUNDÁRNÍ POHLAVNÍ ZNAKY (<- nesouvisí s rozmnož.)
- hormonálním působením v pubertě vznikají u žen a mužů ODLIŠNÉ SEKUNDÁRNÍ POHLAVNÍ ZNAKY
- prsa žen, vousy mužů, odlišný typ ochlupení některých částí těla, muži mají mohutnější kostru a užší pánev a výrazněji je u nich vyvinuto svalstvo těla
- mění se hlas
- duševní rozdíly charakteristické pro muže a pro ženy


2 TYPY ORGANISMŮ
1. HERMAFRODIT = Živočich který má buď obojetné orgány nebo samčí a samičí orgány (př. šnek, tasemnice, škrkavky,...)
2. GONOCHORISTA = má buď varlata nebo vaječníky


SAMEC SE OD SAMICE LIŠÍ:
- typem gonád: primární pohl. znaky
- sekundární pohl. znaky (velikost těla, zbarvení)
- vytváří se pohlavní dimorfismus = samci a samice jsou nějak (barevně) odlišní
TYTO ZNAKY MOHOU BÝT
--> TRVALÉ - trvají po celý život - hříva lva
--> PERIODICKÉ - svatební šat - kachna divoká


POHLAVNÍ VÝVODY
- proces splynutí spermie a vajíčka
VNĚJŠÍ - ve vodě (ryby, žáby)
VNITŘNÍ - savci


• ŘÍJE
- období výrazné pohlavní aktivity
a, MONOESTRIČTÍ ŽIVOČIĆHOVÉ --> říje 1x ročně (ptáci, ryby, obojživelníci)
b, POLYESTRIČTÍ ŽIVOČICHOVÉ --> říje vícekrát do roka (primáti, drobní savci)


UTAJENÁ BŘEZOST
- vajíčko se začne vyvíjet, ale po rýhování se zastaví na různě dlouhou dobu (přes zimu), vývoj pokračuje po dosažení vhodných podmínek (jaro) (př. srna)

...
- řízení rozmnožovacího cyklu je dáno exogenním rytmem (množství světla, teplota, potrava - ptáci, obojživelníci, ryby
- endogenním rytmem - činností hormonálních žláz a CNS (mozek, míha) <- savci a zvířata v tropech


8, ROZMNOŽOVÁNÍ
1, NEPOHLAVNÍ - z části těla jednoho rodičovského organismu vznikne nový jedinec = klon ... dělení buňky, pučení, hlízy/cibule
2, POHLAVNÍ - Podílejí se dva rodičovské organismy, dochází k oplození a z jejich pohl. buněk (gamet) vzniká zygota

Stavba a Funkce živočišných tkání

15. února 2011 v 17:34
TKÁŇ = soubor buněk se stejnou funkcí

    • DRUHY TKÁNÍ:
            1, EPITELOVÁ (krycí)
            2, POJIVÁ (vazivo, chrupavka, kost)
            3, TROFICKÁ (krev, míza, tkáňový mok)
            4, SVALOVÁ
            5, NERVOVÁ


    - HLAVNÍ VÝZNAM = pokrývá povrchy a dutiny těla

    1a, DĚLENÍ PODLE TVARU BUNĚK:
plochý epitel (pokožka)
plochý epitel

krychlový epitel (mléčná žláza)

krychlový epitel

válcový epitel - cylindrický (tenké střevo)
válcový epitel
    1b, DĚLĚNÍ PODLE FUNKCE:
        1b1, KRYCÍ - pokožka
        1b2, VÝSTELKOVÝ - močový měchýř, děloha
        1b3, ŘASINKOVÝ - na plicích
        1b4, SMYSLOVÝ - v sítnici oka
        1b5, RESORPČNÍ - vstřebávací - ve střevě
        1b6, ŽLÁZOVÝ - produkuje - sekrety (sliny)
                                               -  exkrety (pot)    - má opěrnou, spojující a izolující funkci
    - TYPY pojivých tkání:
            a, VAZIVO
            b, CHRUPAVKA
            c, KOST

    a, VAZIVO
        - měkká tkáň tvořená buňkami a mezibuněčnou hmotou, v ní se nachází vlákna
        - podle převahy vlákna rozdělujeme vaziva na :
                    a1, KOLAGENNÍ - bílé, tuhé, nevětvené
                    a2, ELASTICKÉ -  pružné; vazy kolem páteře
                    a3, RETIKULÁRNÍ - síťovité uspořádání
                                                - větvené, tenké
                                                - v kostní dřeni
                    a4, TUKOVÉ - obsahuje velké množství ukových buněk

    b, CHRUPAVKA
        - tvoří ochranu kostí
        - spojuje kosti, vytváří klouby
                    b1, SKLOVITÁ - spojuje žebra; chrupavka u malého dítěte
                                         - namodralá
                    b2, VLÁKNITÁ - meziobratlové ploténky; bílá
                    b3, ELASTICKÁ - ušní boltec (nažloutlá)
        - chrupavky jsou kryty vazivovou blánou = OCHRUSTAVICE

kost

    c, KOST
        - nejtvrdší pojivá tkáň
        - část organická - osein - způsobuje pružnost kosti
        - část anorganická - uhličitan vápenatý a kyselina fosforečná - způsobují tvrdost kosti
        - existují dvě oblasti na kostech
                => (1.část) KOMPAKTNÍ -> hutná - střed dlouhých kostí
                => (2.část) HOUBOVITÁ - má trámčitou strukturu
                                                     - tvoří hlavice slouhých kostí
        • KOSTNÍ DŘEŇ
                - vnitřní část kosti, tvořena kostními buňkami    - tekutá - hodně mezibuněčné hmoty
    - patří sem krev, míza a tkáňový mok
        • MÍZA (lymfa)
            - vzniká z tkáňového moku
            - koluje v mízním systému - mízní cévy + mízní uzliny (součást imunitního systému)

        • TKÁŇOVÝ MOK
            - tekutina okolo buněk
            - vzniká z přebytku tekutin v krevních cévách

        • KREV - složení:
            - krevní plasma
                    - z 90% obsahuje vodu + anorganické látky (ionty) + organické látky (hormony, bílkoviny)
                    - nažloutlá tekutina

            - červené krvinky
                    - mají koláčovitý tvar
                    - obsahují krevní barvivo hemoglobin
                    - FUNKCE - váže na hemoglobin kyslík a přenáší jej po těle, oxid uhličitý odvádí z těla do plic
                    - POČET: 4,5mil-5mil/m3
                    - ŽIVOTNOST: 120 dní (+/-)
                            * vznik -> kostní dřeň
                            * zánik -> slezina, játra


            - bílé krvinky
                    - vytváří imunitní systém člověka
                    - mají schopnost produkovat protilátky vůči bakteriím, virům, plísním.. atd.
                    - porucha srážení -> hemofilie - dědičnost
                   


4, SVALOVÁ TKÁŇ

--- dopsat---

Plod

13. ledna 2011 v 18:51
- je část rostlinného těla, která se vyvíjí od oplození z části květu
- z oplozeného vajíčka vznikne semeno

- DĚLENÍ PLODŮ
    1, PLODY PRAVÉ - vznikají přeměnou (pouze) pestíků
   2, PLODY NEPRAVÉ - vznikají přeměnou pestíků a jiných části květu (květní obaly)


1, PLODY PRAVÉ
- podle typu oplodí rozdělujeme plody prsvé na:
        1a, SUCHÉ -> PUKAVÉ, NEPUKAVÉ, POLTIVÉ
        1b, DUŽNATÉ

- a, plody suché -
1a1, PUKAVÉ
    - měchýřek - blatouch
    - lusk - hrách
    - šešule - řepka
    - šešulka - penízek, kokoška
    - tobolka - mák

1a2, NEPUKAVÉ
    - oříšek - oplodí je dužnaté (skořápka)
    - nažka - oplodí je kožovité - slunečnice, pampeliška ...
    - obilka - oplodí je blanité - trávy, obilniny

1a3, POLTIVÉ
    - struk - ohnice
    - dvounažka - kmín, javor
    - tvrdka - hluchavka


SOUPLODÍ
    - soubor plodů, které vznikly z 1 květu, ve kterém bylo více pestíků
        -> jahoda - souplodí nažek
        -> malina / ostružina - souplodí pekoviček


- b, plody dužnaté-
1b1, BOBULE
    - oplodí je blanité (slupka) a dužnaté
    - uvnitř není pecka

1b2, PECKOVICE
    - třešně, švestky, broskve
Peckovice

2, PLODY NEPRAVÉ
- vznikají přeměnou pestíků a jiných částí květu

2a, MALVICE
    - jabloň, hrušeň, jeřabinaZPŮSOB ROZŠIŘOVÁNÍ SEMENA PLODŮ
    • vodou
    • větrem
    • živočichy
    • vlastní aktivitou (př. svízel přítula)


HOSPODÁŘSKÝ VÝZNAM PLODŮ
    1, potravina, krmivo - obiloviny, luštěniny
    2, výroba léčiv
    3, výroba alkoholu
    4, estetická funkce

Květenství

13. ledna 2011 v 18:08
- soubor kvítků na společném stonku

    1, HROZNOVITÁ KVĚTENSTVÍ
            - postraní stonky nepřerůstají stonek hlavní
    2, VRCHOLIČNATÁ KVĚTENSTVÍ
            - postraní stonky přerůstají stonek hlavní

HROZNOVITÁ KVĚTENSTVÍ

hroznovitá květenství
* strboul - jetel

VRCHOLIČNATÁ KVĚTENSTVÍ

vrcholičnatá květenství
* srpek - mečík; vějířek - kosatec; vidlan - ptačinec, žabinec; vrcholík - černý bez
vějířek

Květ

13. ledna 2011 v 17:45
- část rostliny, která souvisí s rozmnožováním

- ČÁSTI KVĚTU:
        tyčinky    - pyl
        pestíky   - vajíčka

- DALŠÍ ČÁSTI KVĚTU
    • KALICH
    • KORUNA
    • OKVĚTNÍ LISTY
        -> jsou to části květu, které se nepřímo účastní rozmnožování
        -> napomáhají orientaci opylovačů.. apod
        -> jsou to tzv květní obaly

- ROZLIŠENÝ KVĚT
                - má květní obal rozlišeny na kalich (K) a korunu (C)
- NEROZLIŠENÝ KVĚT
                -  má okvětní lístky
                -  není rozlišený na kalich a korunu (tulipán)

OBRÁZEK KVĚTU


- TVARY KVĚTŮ
    a, pravidelný květ    (můžeme jím proložit více rovin souměrnosti)
    b, souměrný květ     (položíme jednu rovinu souměrnosti)
    c, nesouměrný květ (nelze položit žádnou rovinu souměrnosti - př. Kozlík Lékařský)


- TYČINKY
prašník
    a, u NAHOsemenných (jehličnany) - ploché šupinovité
    b, u KRYTOsemenných - jsou rozlišen v prašník a nitku
prašník


   • PRAŠNÍK
- má 2 prašné váčky
-> v každém váčku jsou 3 prašná pouzdra -> v každém prašném pouzdře je pylové zrno
- v pylovém zrně probíhá meióza
- tvorba samčích pohlavních buněk

   ANDROECEUM = soubor tyčinek v květu- u nahosemenných  - ploché, nesou nahá vajíčka
- u krytosemenných - plodolisty srůstají v dutý pestík

   GYNAECEUM = soubor plodolistů (G)


POSTAVENÍ PLODOLISTŮ
1, SPODNÍ
- semeník vyrůstá pod květními obaly
2, POLOSPODNÍ
- květní obaly se nachází v polovině semeníku
3, SVRCHNÍ
-semeník vyrůstá nad tyčinkami a květními obaly


- ROSTLINY SE DĚLÍ 
        1, JEDNOPOHlAVNÉ
        2, OBOUPOHLAVNÉ

1, JEDNOPOHLAVNÉ
    - obsahují jen pestík(y) nebo je tyčinky

2, OBOUPOHLAVNÉ
    - obsahují v květu pestík i tyčinky

        1a, JEDNODOMÉ
            - 1 rostlina má 2 typy květů
            - na rostlině existuje zároveň samčí i samičí květ
            -"mají jeden dům" = jedna rostlina

        1b, DVOUDOMÉ
            - existují dva typy rostlin
            - samičí rostlina - pouze květy s pestíky
            - samčí rostlina -  pouze květ s tyčinkami


- HOSPODÁŘSKÝ VÝZNAM KVĚTŮ
    1, léky a čaje
    2, potravina (květák)
    3, produkce nektaru a pylu - med
    4, estetický

List

29. listopadu 2010 v 16:07
c

Stonek

29. listopadu 2010 v 16:06
d

Organologie

29. listopadu 2010 v 16:03
s

Stavba a Funkce rostlinných pletiv

29. listopadu 2010 v 16:02
PLETIVA = soubory buněk stejného původu, funkce i podobného tvaru

    1, PLETIVA PRAVÁ
            - vznikají dělěním dceřiných buněk
            - mají společnou funkci

    2, PLETIVA NEPRAVÁ
            - dodatečně se spojí buňky k sobě
            - původně jsou samostatné
            - houby        • PLETIVA PRAVÁ - dělení

   1, Podle schopnosti se dělit:
        1a, DĚLIVÁ
                - tenkostěnné buňky, velké jádro
                - neustále se dělí
                - nachází se na vrcholech stonků, větví
                - Kambium - jeho činností vzniká dřevo a lýko
                                 - umožňuje tloustnutí dřevin a ...

        1b, TRVALÁ
                - vznikají činností dělivého pletiva
                    • PARENCHYM
                    • KOLENCHYM
                    • SKLERENCHYM

         
Parenchym
1ba, PARENCHYM

 - tenkostěnný
 - výplňové pletivo
 - má mezibuněčné prostoryKolenchym
1bb, KOLENCHYM

 - nemá mezibuněčné prostory
 - buněčná stěna je v rozích stloustlá
 - zpevňuje řapíky listůSklerenchym

1bc, SKLERENCHYM

- buněčná stěna ztloustlá po celém obvodu
- zpevňuje různé části rostlin
- nachází se v plodech a semenech


2, Pletiva podle funkce:

2a, KRYCÍ PLETIVA
    - kryjí povrch rostlinného těla
    - chrání před škodlivými vlivy


    2aa, POKOŽKA
    - je tvořena jednou vrstvou buněk bez mezibuněčných prostor

        I, POKOŽKA STONKU
            - je na vnější straně
            - pokryta kutikulou
            - zabraňuje ztrátám vody

        II, POKOŽKA KOŘENE
            - pokožka je bez kutikuly -> bránila by nasávání vody

        III, POKOŽKA LISTU
            - jsou na něm otvory pro výměnu plynů a výparů vody (transpirace)
           
            PRŮDUCHY - svěrací buňka obsahující chloroplasty
                             - průduchová štěrbina
                             - nachází se na spodní straně listu
                HYDATODY - trvale otevřené
                                 - vydávají kapičky vody
                                 - nikdy se nezavírají
            TRICHOMY (= "chlupy") - na pokožce se nachází různé chlupy -> TRACHOMY
                a, KRYCÍ - brání před ztrátou vody
                b, ŽLAZNATÉ - vylučují silice (vůně)
                                   - lepkavé látky -> masožravky
                c, ŽAHAVÉ - kopřiva
                d, VSTŘEBÁVACÍ (absorpční) - přijímá živiny (kořenové vlásky)2b, VODIVÁ PLETIVA
- umožňují přepravu látek v těle rostliny
    2b1, DŘEVNÍ ČÁST
            - obsahuje cévy a cévice - buňky podlouhlé
            - vedou vodu a minerální látky z kořenů do listů
                      <= TRANSPIRAČNÍ PROUD
            -  cévice - u jehličnanů
            -   cévy  - u listnatých, bylin         

    2b2, LÝKOVÁ ČÁST
            - je tvořena sítkovicemi - dírkované přepážky
            - vodivé složky (dřevní + lýková část) se sdružují v tzv. cévní svazky

            TYPY CÉVNÍCH SVAZKŮ
            a, UZAVŘENÝ CÉVNÍ SVAZEK
                - mají ho obiloviny, trávy (jednoděložné rostliny)
                - druhotně netloustnou

            b, OTEVŘENÝ CÉVNÍ SVAZEK
                - mají byliny, dřeviny, jehličnany
                - mezi dřevní lýkovou částí je druhotné dělivé pletivo tzv kambium - to způsobuje, že rostliny druhotně tloustnou a dřevnatějí
 
 

Reklama