SOUČASNÉ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY SVĚTA

29. listopadu 2011 v 13:35 |  OZP [2.O.]
SOUČASNÉ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY SVĚTA
- nerovnoměrnost vývoje lidské populace
- (vědecko-technické poznání)
- exponenciální růst lidské populace
- ještě více prohlubují rozdíly v ekonomické prosperitě
- zvyšuje se bohatství = prohlubuje se bída
- propuknutí násilí

HISTORIE růstu lidské populace:
- před 10 tisíci lety - sběr plodin - 5 mil. lidí (1/2 ČR!!)
- na přelomu letopočtu - asi 200 mil.
- 1650 - 500 mil.

- nárůst byl ovlivněn zdokonalováním zemědělství (ruční technika)
- mírně poklesl - morové epidemie, války,... apod.
- 30letá válka - v ČR zahynulo 75% populace
- "Jen za 20.století došlo k nárůstu 1,5 mld. v roce 1900, na 5 mld. roku 1987"

DEMOGRAFIE - věda, která se zabývá početností a vývojem lidské populace

FÁZE DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE
Demografická revoluce - prudký růst počtu obyvatel - nastává pokud je převaha mladých
Demografická stabilita - ustálení počtu lidí

"Lidská populace má tendenci růst řadou geometrickou podobně jako jiné organismy, zatímco zdroje potravy rostou řadou aritmetrickou."
- v Evropě a S.Americe proběhla demografická revoluce v 19./20. století (- dnes stabilita)
počeet dětí od 2 do 3,3

Západní Evropa + USA
• zánik náboženské autority (křesťané - plození)
• rozšíření moderních antikoncepčních prostředků
• emancipace žen (zrovnoprávnění)
• růst počtu lidí = délka života se prodlužuje
• v ČR v roce 1994 - záporný přírustek
• stoupá počet mužů nad 60 let a žen nad 55 let
• klesá počet dětí pod 15 let

Afrika, JV Asie a J. a S. Amerika
- exponenciální růst
- mnoho příčin a problémy
- k určitému zvýšení počtu obyvatel došlo vlivem ...
• zlepšování zdravotního stavu ( lék. péče, DDT)
• 3,5 . 5,5 dětí/rodičovský pár
• snížení úmrtnosti, porodnost zachována

RŮST V MLD.:
• 1971 - 3,7 mld.lidí na světě
• 2000 - 6 mld.
• 2011 - 7 mld. !!!
• 2050 - 9, 4 mld. (odhad)

ZACHOVÁNÍ VYSOKÉ NATALITY (porodnost) V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH MÁ ŘADU PŘÍČIN:
• chudoba, nevzdělanost
• využívání levné dětské pracovní síly
• obavy ze stáří - nejsou důchody
• lidé jsou závislí na svých dětech
• náboženská tradice
• až do pol. 20. stol. omezený růst
• ... silná porodnost ... silná úmrtnost
• pokrok medicíny a výživy - pokles úmrtnosti
• časné sňatky (15 let) - stále vysoká plodnost

PŘELIDNĚNÁ MÍSTA NA ZEMI
• sociální problémy
• vysoká kriminalita
• sebevraždy

NEPŘIROZENÉ (DRASTICKÉ) ZÁSAHY ZEMÍ
• ČÍNA - rodina více než 2 děti - pokuty (synové)
• INDIE - za sterilizaci se vyplácely vysoké "odměny"
• ASIE - 3 mld obyvatel

NEROVNOMĚRNÝ ROZVOJ
- 20% lidské populace spotřebovává 80% zdrojů světové populace
- vzrůstá nejrychleji v rozvojových zemích


ZTRÁTA AUTOMNOSTI VENKOVA
- koncentrace průmyslu a vznik obchodních a politických center jsou hlavním důvodem přenosu velkého množství lidí z chudého venkova do měst
- města jsou přelidněná, neschopna uživit tolik obyvatel a zajistit služby (skládky, znečišťění ŽP)
- rozšiřování zastavěných ploch
- zanikají kultury, tradice venkova (kraje)

"Západní demokracie stárne - zrácí celosvětový vliv kulturní a politický. Je otázkou času, kdy začne vládnout Zemi východ."

ROZDĚLENÍ ZEMĚ - ČTVRTÝ SVĚT
- přírodní národy
- lovci a sběrači v pralesích
- nesetkali se s civilizací
- stěhují se hlouběji do lesů - utíkají
- někdy stačí 1 setkání stěžaři a většina může umřít na banální nemoc - nemají zvyklý imunitní systém

EKOLOGICKÁ STOPA
- uměle vytvořená jednotka, která určuje jakou plochu potřebuje člověk pro svůj život ... tzn.
--> obsahuje v sobě vše od stravování, bydlení, dopravu, apod. ... až po odpad, který člověk vyprodukuje
--> mění se v GHa - globální hektary
- udává celkovou plochu ekologicky produktivní země a vodní pliochy využívanou výhradně k zajištění zdrojů potravy při používání běžných technologií
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama