Březen 2011

Nervová soustava

28. března 2011 v 19:06 BiO
- zajišťuje souhru a spojení mezi tkáněmi a orgány v těle

VÝVOJ NERVOVÉ SOUSTAVY
1. ROZPTÝLENÁ NS - u žahavců tvoří síť nervových buněk (př. nezmar)
2. GANGLIOVÁ NS - vytváří se tzv. ganglium - zauzlina - shluk neuronů v přední části těla
3. ZEBŘÍČKOVITÁ NS - žížala, hřbetní a břišní nervový pruh v každém článku jsou spojeny příčnými spojkami
4. TRUBICOVITÁ NS - u obratlovců
--> a, CNS - centrální nervová soustava (mozek, mícha)
--> b, PNS - periferní nervová soustava (obvodné nervy, spojují tělo s CNS


- podstatou činnosti NS je REFLEX (reflex = odpověď organismu na podráždění
REFLEXNÍ OBLOUK
• receptor (čidlo) ---> dostředivé dráhy (nervy) ---> CNS (mícha, mozek) ---> odstředivé dráhy ---> výkonný orgán

TYPY REFLEXŮ
1, NEPODMÍNĚNÉ -> vrozené (obraný, sací, dýchací, zornicový
2, PODMÍNĚNÉ -> naučené, získané
--> viz. PAVLOVŮV REFLEX se psy - časem vyhasínají


MOZEK

- mozek a mícha jsou kryté třemi obaly:
1, TVRDÁ PLENA - přiléhá těsně k lebečním kostem
2, PAVUČNICE - pod tvrdou plenou
3, OMOZEČNICE - těsně na povrchu mozku + míchy; obsahují cévy


- jsou uložena životně důležitá centra:
--> • centrum dýchací a kardiovaskulární
--> • centrum reflexů -> polykání, slinění
--> • obrané reflexy -> kašlání, kýchání, zvracení


- důležité senzomotorické centrum
- koordinuje motorickou aktivitu a udržování polohy ve stoje -> alkohol


- u savců je vytváří "čtverohrbolí"
- více významný u nižších obratlovců
- zabezpečuje pohybovou souhru očí
- zprostředkuje pohyb hlavy za zdrojem zvuku


- je tvořen párovitým útvarem - TALAMUS a nepárovým - HYPOTALAMUS
1, TALAMUS
--> pocit vlastního já
--> uskutečňuje hlubší integrace smyslových informací
2, HYPOTALAMUS
--> nejvyšší centrum, které řídí činnost vnitřních orgánů
--> integruje funkce DS, CS, TS, RS i tělesnou teplotu
--> spojení hypotalamu s hypofýzou - úzká spolupráce NS a humorální = řízení tělesných FCÍ


- největší část, je rozdělen na pravou a levou polovinu (hemisféru) => pravák využívá levou hemisféru a levák pravou hemisféru
- na povrchu hemisfér - mozková kůra
- pod mozkovou kůrou - bazální ganglia
- mozková kůra je sídlem myšlení, lidské vědomí [lidé mají mozkovou kůru, a tím se liší <- jde vidět že jsme inteligentní xDD]
- bazální ganglia - centrem pohybové aktivity
- limbický systém - instinktivní a emocionální chování + paměť

Pohlavní soustava

28. března 2011 v 17:58 BiO
- funkce - reprodukce organismů a tím zachování živočišného druhu
- pro pro inviduální život jedince není nezbytečně nutná
- stavba orgánů je u obou pohlaví odlišná

1, POHLAVNÍ ŽLÁZY
- vaječníky, varlata
a, vaječníky (ovaria)
- jsou uloženy v pánevní dutině a mají velikost (člověk) vlašského ořechu
- plní dvě základná funkce:
• Produkují zralá vajíčka
• Syntetizují a uvolňují pohlavní hormony
VÝVOJ VAJÍČEK (oogeneze) - již při narození obsahují vaječníky asi 400tis. zárodků vajíček, v průběhu života dozrává cca 400 vajíček
POHLAVNÍ HORMONY ŽENY - jsou progesteron a estrogen (nejvýznamější z nich je estradiol), v malém množství se zde nachází i mužské pohl. hormony (testosteron)
FCE POHL. HORMONŮ
--> ovlivňují růst a vývoj pohl orgánů a mléčných žláz
--> připravují ženu na těhotenství
--> navozují typické chování ženy

b, varlata
- zakládají se v dutině břišní. po porodu většinou sestoupí z dutiny břišní až do šourku (asi v 1% z případů nesestoupí)
FCE VARLAT - produkce spermií; syntéza a uvolňování pohl. hormonů (vývoj spermií => spermatogeneze)
SPERMIE
-> při spermatogenezi vznikají meiózou 4 haploidní spermie
-> zraní spermie (74-75 dní) vyžaduje teplotu přibližně o 4°C nižší


2, POHLAVNÍ VÝVODY
- FCE - odvod pohl. buněk gonád
- často splývá s vývody vylučovací - urogenitální soustava (kloaka)
- samčí vývod - CHÁMOVOD
- samičí vývod - VEJCOVOD

VEJCOVODY
- tvarem připomínají prohnutou nálevku s rozštěpeným okrajem, který přiléhá k vaječníku a ústí do dělohy
FCE VEJCOVODŮ - zachytit vajíčko z vaječníků a transportovat do dělohy, ve vejcovodu dochází nejčastěji k oplození vajíčka
CHÁMOVOD - je asi 40 cm flouhá trubice. je to vývod, který spojuje nadvarle s močovou trubicí. Ústí v oblasti prostaty pod močovým měchýřem


3, DĚLOHA
- dutý silnostěnný orgán tvaru kužele, tvořen hladkou svalovinou. V děloze dochází k zachycení rozrýhovaného vajíčka a vývoji v zárodek (embryo) a plod


4, KOPULAČNÍ ORGÁNY
- penis, pochva
GAMETY
--> vajíčko - samičí gameta; nepohyblivá
--> spermie - samčí gameta; má bičík••• SEKUNDÁRNÍ POHLAVNÍ ZNAKY (<- nesouvisí s rozmnož.)
- hormonálním působením v pubertě vznikají u žen a mužů ODLIŠNÉ SEKUNDÁRNÍ POHLAVNÍ ZNAKY
- prsa žen, vousy mužů, odlišný typ ochlupení některých částí těla, muži mají mohutnější kostru a užší pánev a výrazněji je u nich vyvinuto svalstvo těla
- mění se hlas
- duševní rozdíly charakteristické pro muže a pro ženy


2 TYPY ORGANISMŮ
1. HERMAFRODIT = Živočich který má buď obojetné orgány nebo samčí a samičí orgány (př. šnek, tasemnice, škrkavky,...)
2. GONOCHORISTA = má buď varlata nebo vaječníky


SAMEC SE OD SAMICE LIŠÍ:
- typem gonád: primární pohl. znaky
- sekundární pohl. znaky (velikost těla, zbarvení)
- vytváří se pohlavní dimorfismus = samci a samice jsou nějak (barevně) odlišní
TYTO ZNAKY MOHOU BÝT
--> TRVALÉ - trvají po celý život - hříva lva
--> PERIODICKÉ - svatební šat - kachna divoká


POHLAVNÍ VÝVODY
- proces splynutí spermie a vajíčka
VNĚJŠÍ - ve vodě (ryby, žáby)
VNITŘNÍ - savci


• ŘÍJE
- období výrazné pohlavní aktivity
a, MONOESTRIČTÍ ŽIVOČIĆHOVÉ --> říje 1x ročně (ptáci, ryby, obojživelníci)
b, POLYESTRIČTÍ ŽIVOČICHOVÉ --> říje vícekrát do roka (primáti, drobní savci)


UTAJENÁ BŘEZOST
- vajíčko se začne vyvíjet, ale po rýhování se zastaví na různě dlouhou dobu (přes zimu), vývoj pokračuje po dosažení vhodných podmínek (jaro) (př. srna)

...
- řízení rozmnožovacího cyklu je dáno exogenním rytmem (množství světla, teplota, potrava - ptáci, obojživelníci, ryby
- endogenním rytmem - činností hormonálních žláz a CNS (mozek, míha) <- savci a zvířata v tropech


8, ROZMNOŽOVÁNÍ
1, NEPOHLAVNÍ - z části těla jednoho rodičovského organismu vznikne nový jedinec = klon ... dělení buňky, pučení, hlízy/cibule
2, POHLAVNÍ - Podílejí se dva rodičovské organismy, dochází k oplození a z jejich pohl. buněk (gamet) vzniká zygota