Listopad 2010

List

29. listopadu 2010 v 16:07 BiO
c

Stonek

29. listopadu 2010 v 16:06 BiO
d

Organologie

29. listopadu 2010 v 16:03 BiO
s

Stavba a Funkce rostlinných pletiv

29. listopadu 2010 v 16:02 BiO
PLETIVA = soubory buněk stejného původu, funkce i podobného tvaru

    1, PLETIVA PRAVÁ
            - vznikají dělěním dceřiných buněk
            - mají společnou funkci

    2, PLETIVA NEPRAVÁ
            - dodatečně se spojí buňky k sobě
            - původně jsou samostatné
            - houby        • PLETIVA PRAVÁ - dělení

   1, Podle schopnosti se dělit:
        1a, DĚLIVÁ
                - tenkostěnné buňky, velké jádro
                - neustále se dělí
                - nachází se na vrcholech stonků, větví
                - Kambium - jeho činností vzniká dřevo a lýko
                                 - umožňuje tloustnutí dřevin a ...

        1b, TRVALÁ
                - vznikají činností dělivého pletiva
                    • PARENCHYM
                    • KOLENCHYM
                    • SKLERENCHYM

         
Parenchym
1ba, PARENCHYM

 - tenkostěnný
 - výplňové pletivo
 - má mezibuněčné prostoryKolenchym
1bb, KOLENCHYM

 - nemá mezibuněčné prostory
 - buněčná stěna je v rozích stloustlá
 - zpevňuje řapíky listůSklerenchym

1bc, SKLERENCHYM

- buněčná stěna ztloustlá po celém obvodu
- zpevňuje různé části rostlin
- nachází se v plodech a semenech


2, Pletiva podle funkce:

2a, KRYCÍ PLETIVA
    - kryjí povrch rostlinného těla
    - chrání před škodlivými vlivy


    2aa, POKOŽKA
    - je tvořena jednou vrstvou buněk bez mezibuněčných prostor

        I, POKOŽKA STONKU
            - je na vnější straně
            - pokryta kutikulou
            - zabraňuje ztrátám vody

        II, POKOŽKA KOŘENE
            - pokožka je bez kutikuly -> bránila by nasávání vody

        III, POKOŽKA LISTU
            - jsou na něm otvory pro výměnu plynů a výparů vody (transpirace)
           
            PRŮDUCHY - svěrací buňka obsahující chloroplasty
                             - průduchová štěrbina
                             - nachází se na spodní straně listu
                HYDATODY - trvale otevřené
                                 - vydávají kapičky vody
                                 - nikdy se nezavírají
            TRICHOMY (= "chlupy") - na pokožce se nachází různé chlupy -> TRACHOMY
                a, KRYCÍ - brání před ztrátou vody
                b, ŽLAZNATÉ - vylučují silice (vůně)
                                   - lepkavé látky -> masožravky
                c, ŽAHAVÉ - kopřiva
                d, VSTŘEBÁVACÍ (absorpční) - přijímá živiny (kořenové vlásky)2b, VODIVÁ PLETIVA
- umožňují přepravu látek v těle rostliny
    2b1, DŘEVNÍ ČÁST
            - obsahuje cévy a cévice - buňky podlouhlé
            - vedou vodu a minerální látky z kořenů do listů
                      <= TRANSPIRAČNÍ PROUD
            -  cévice - u jehličnanů
            -   cévy  - u listnatých, bylin         

    2b2, LÝKOVÁ ČÁST
            - je tvořena sítkovicemi - dírkované přepážky
            - vodivé složky (dřevní + lýková část) se sdružují v tzv. cévní svazky

            TYPY CÉVNÍCH SVAZKŮ
            a, UZAVŘENÝ CÉVNÍ SVAZEK
                - mají ho obiloviny, trávy (jednoděložné rostliny)
                - druhotně netloustnou

            b, OTEVŘENÝ CÉVNÍ SVAZEK
                - mají byliny, dřeviny, jehličnany
                - mezi dřevní lýkovou částí je druhotné dělivé pletivo tzv kambium - to způsobuje, že rostliny druhotně tloustnou a dřevnatějí

Replikace DNA

2. listopadu 2010 v 15:53 BiO
    - dusíkaté báze se spojují podle ZÁKONA KOMPLEMENTARITY vznikají různé pořadí a kombinace dusíkatých bází, tím je odlišná DNA u každého jedince = genetický kód
A  +  T
C  +  G
<- zákon Komplementarity

    - REPLIKACE
            - rozmnožování nukleových kyselin
            - z 1 mateřské molekuly vzniknou 2 dceřiné <- jsou identické s mateřskou
        
    - PRINCIP REPLIKACE
            - molekula mateřská se v replikačním bodě (9)  rozdvojí pomocí replikačníh enzymů, ty rozpustí vodíkové můstky mezi dusíkatými bázemi
Replikace DNA
NUKLEOTIDY - vodíkové můstky
    - na volných vláknech se nachází nukleotidy, které k sobě lákají volné nukleotidy z okolí a opět se spojují podle zákona komplementarity
Replikace DNA - nukleotidy A T C G

Nukleové kyseliny

2. listopadu 2010 v 14:58 BiO
    - nositelky dědičných vlastností
    - podílí se na syntéze bílkovin
    - vznikají řetězením nukleotidů (100 - 1000)
    -> 2 TYPY    1, DNA      (dexyribonukleová kyselina)
                         2, RNA      (ribonukleová kyselina)


1, DNA
    - dvouvláknová šroubovice spirálně stočená, podobná žebříku, nachází se v jádře
    - složená z nukleotidů
    - NUKELOTID - kyselina fosforečná (H3PO4)
                         - cukr pentóza - deoxyribóza
                         - dusíkaté báze - adenin    A
                                                   - tymin      T
                                                   - cytosin    C
                                                   - guanin    G


2, RNA - ribonukleová kyselina
    - molekula je složena pouze z 1 řetězce
    - dusíkatá báze - A U C G  (U -> uracl [místo  T je U])
        RNA 3 TYPY
            • RIBOZOMOVÁ - tvoří 2/3 ribozomů
            • MEDIÁTOROVÁ - informační
            • TRANSFÉROVÁ - přenosová - přenáší AMK

BIOLOGIE 1.O.

2. listopadu 2010 v 13:32


Struktura buněk
Příjem látek buňkou
Energetický metabolismus
Dýchání Respirace
Rozmnožování buněk
- Mitóza
- Meióza
Stavba a funkce živočišných tkání